Zoek

Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen school en thuis is belangrijk voor de kinderen, de school en voor de ouders. Elke ochtend gaat om 8.20 de schooldeur open en bent u van harte welkom om even naar binnen te lopen om uw kind de klas in te brengen en de leerkracht te begroeten. Wanneer u iets wilt bespreken met de leerkracht, kan dat het beste even na schooltijd. Voor uitgebreidere vragen maken we graag even een afspraak.

Voor de communicatie richting ouders maken we gebruik van Digiduif, een online omgeving waarbij ouders een eigen account aanmaken. Via digiduif verstuurt de school de maandelijkse nieuwsbrieven en andere informatie.

Ook betrekken wij ouders graag actief bij de vieringen bij ons op school. Dit gaan niet alleen om de Christelijke feestdagen, maar ook over de opening van het nieuwe schooljaar, of de afsluiting van de verschillende themaweken.

Directie

Marjolein Wildeboer, directeur

Aanwezig op ma,di,wo en do

Lydia Adams, teamleider

Aanwezig op ma,di, wo en vr

info@tkompas.nl