Zoek

Schooltijden

Op ’t Kompas werken we met een 5-gelijke-dagen model. Dat betekent dat de kinderen elke dag tot 14.00 uur naar school gaan. Onze schooltijden zijn:

Maandag-Vrijdag 8.30 uur - 14.00 uur.

De eerste bel gaat om 8.25. De kinderen worden dan op school verwacht.

Om 8.30 uur beginnen de lessen en moet iedereen binnen zijn.

De kinderen van groep 1 zijn op woensdagmiddag om 12.00 uur vrij.

De lessentabel ligt ter inzage bij de directie van de school.